Endocrinólogos en Álvaro Obregón


Dra. Roopa Mehta

Experto en:

 • Diabetes
 • Síndrome metabólico
 • Trastornos glándula tiroides
 • Ovarios poliquísticos
 • Obesidad
 • Osteoporosis


Dr. Raúl Alvarado Bachmann

Experto en:

 • Cáncer de tiroides
 • Hipertiroidismo
 • Hiperparatiroidismo


Dra. Sonia C. Juárez Comboni

Experto en:

 • Diabetes
 • Ovarios poliquísticos
 • Osteoporosis
 • Obesidad


Dr. Israel Lerman Garber

Experto en:

 • Cáncer de tiroides
 • Diabetes
 • Dieta diabetes
 • Endocrinología
 • Metabolismo y nutrición
 • Tiroides
 • Cirugía tiroidea
Dr. Jacobo Furszyfer Mostkow

Experto en:

 • Trastornos glándula tiroides
 • Hipertiroidismo
Dr. Ernesto Sosa Eroza

Experto en:

 • Diabetes
 • Endocrinología
 • Metabolismo y nutrición
 • Obesidad
 • Tiroides
Dr. Joaquín Gerardo Joya Galeana

Experto en:

 • Diabetes
 • Cáncer de tiroides
 • Síndrome metabólico
 • Osteoporosis
 • Obesidad