Neurocirujanos de Alianz en Cuauhtémoc


Doctores que aceptan Alianz

Dr. Erick Ulises Zepeda Fernández

Experto en:

 • Tumores de Hipófisis
 • Cirugía de columna
 • Aneurisma cerebral
 • Traumatismo craneoencefálico


Doctores que no aceptan Alianz

Dr. Rafael Edmundo Elizarrarás Portillo

Experto en:

 • Cirugía de columna


Dr. Juan Fernando Calderón Carrillo

Experto en:

 • Cirugía de columna mínimamente invasiva
 • Tumores cerebrales
 • Cirugía de columna
 • Neurocirugía pediátrica
 • Cirugía vascular y endovascular


Dr. Teódulo Domingo Valenzuela Hernández

Experto en:

 • Neurocirugía tumoral
 • Cirugía de columna
 • Cirugía de columna mínimamente invasiva
 • Endoscopia espinal
 • Tumores cerebrales
 • Hemorragia cerebral


Dr. Heriberto Herrera Gómez

Experto en: